รายงานการตรวจบ้าน

ครั้งที่ 1

ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า
เบอร์ติดต่อ
E-mail
ผู้ประสานงาน

ข้อมูลบ้าน

โครงการ
ที่อยู่
ประเภท
คำอธิบายเพิ่มเติม

ภาพรวมการตรวจบ้าน

กราฟเปรียบเทียบ ประเภทงาน กับ สถานะงาน

Main Defect

0 รายการ

รายการตรวจบ้าน

0 รายการ

สรุปผลการตรวจ

ทิศทางของบ้าน

งานโครงสร้าง

โครงสร้างของบ้าน

รูปแบบโครงสร้าง

รายละเอียด

Comment

ลานซักล้าง

Comment

ฐานราก

Comment

โครงสร้างของหลังคา

ชนิดโครงสร้าง
แผ่นสะท้อนความร้อน

การติดตั้ง
Comment

แผ่นกันความร้อน

การติดตั้ง
รายละเอียดComment

บันได , ราวบันได

Comment

งานประปา และสุขาภิบาล

มิเตอร์ประปา

Comment

งานระบบประปา

Comment

งานสุขาภิบาท

Comment

ตรวจสอบสโลปห้องน้ำComment

ตรวจสอบการรั่วซึมจากพื้นห้องน้ำComment

งานระบบไฟฟ้า

มิเตอร์ไฟฟ้าComment

MAIN BREAKER

ขนาดเมนเบรคเกอร์

จำนวนสายไฟ
มิเตอร์
Comment

เครื่องป้องกันไฟร่ัว

Comment

พื้นที่ควบคุมของเบรคเกอร์

Comment

เครื่องปั๊มน้ำ

Comment

งานอื่น ๆ

ระบบป้องกันปลวก

Comment

ความสะอาด และความเรียบร้อย

การเข้าอยู่อาศัย

Comment

18 CONSFIRM CO.,LTD

เลขที่ 38/65 หมู่ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
E-mail : Contact@weareafirm.com